جوک و موک

به غضنفر میگن آیا میدونی بیشتره سکسها بین ساعته ۸ و ۷ صبح اتفاق میفته!؟
غضنفر میگه معلومه ... مثلأ خوده بنده اگه زنم صبح ساعته ۷ بیدارم کنه میگیرم میکنمش
زن تهرونی تو رختخواب : عزیزم سرده. شوهر : فدات شم خودم گرمت میکنم
زن شیرازی تو رختخواب : ووي چه سرده. شوهر : حالو همیطو اقد لخت بگرد تا سقط بيشی
ظرف میوه رو گرفتم جلو مهمون دستپاچه شدم گفتم بفرمایین دهنتون رو سرویس کنین
لره نماز میخونده یكی از كنارش رد میشه میگه آفرین!!! نمازشو قطع میكنه میگه : روزه هم هستم
ﻓﻠﺸﻢ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﺑﺍﻡ .ﺷﺐ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪ، ﺁﯾﻔﻮﻥ ﺭﻭ ﺯﺩ ﮔﻔﺘﻢ : ﮐﯿﻪ ?ﺑﺎﺑﺎﻡ ﮔﻔﺖ: ﺍﻡ ﺟﯽ ...ﺩﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ ﺯﺍﺧﺎﺭ !!! ﻣﻨﻢ ﻣﻮﺯﯾﮏ ﺳﻼﺡ ﻣﺎﺳﺖ
لره پسرش نفره اول كنكور ميشه.. ميگه نمخواد بري دانشگاه.. الان كه تو اوجي خداحافظي كن
پای سفره به شیرازیه میگن : پاشو آب بیار؛میگه: آمو من خودوم ازتشنگی دارم ماس میخورم...!!!ا
لره و انگلیسیه همدیگه رو میبینن لره میگه اسمت چیه؟ انگلیسیه میگه: وات هستم جیمز وات. شما اسمت چیه؟ لره میگه: مت هستم حش مت
ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﭘﺎﺭﮎ ﺩﻭﺑﻞ ﺍﺻﻼ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ… ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﻪ ﺣﻮﺍﺳﺘﻮﻥ ﺑﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﻭ ﺗﯿﺮ ﭼﺮﺍﻍ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺸﺘﯽ ﻭ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﺮﻑ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ ﻭ ﺭﻭﺳﺮﯾﺘﻮﻥ ﻭ ﮐﻔﺶ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﻧﺎﺧﻮﻥ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻭ ﮐﻼﭺ ﻭ ﺗﺮﻣﺰ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﻥ ﻭ ﭘﺴﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ ﺑﺎشه
ﺧﺪﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺁﻓﺮﯾﺪ ﮔﻔﺖ : ﻭﺗﺒﺎﺭﮎ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﺣﺴﻦ ﺍﻟﺨﺎﻟﻘﯿﻦ ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺁﻓﺮﯾﺪ ﮔﻔﺖ! ﻋﯿﺐ ﻧﺪﺍﺭﻩ آرایش ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮐﻠﯿﭙﺲ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺰﺍﺭﻩ ﺳﺎﭘوﺮﺕ ﻣﯿﭙﻮﺷﻪ ﺩﻣﺎغشو ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﺸﻪ بچه ها ﯾکی ﺑﯿﺎﺩ ﭘﺮﭼمو ﺑﮕﯿﺮﻩ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﻢ
مشکل اصلی ما فرار مغز ها نیست .موندن اسگولهاست
دانشمندان هنوز نفهمیدن چرا ایرانیا
وقتی یکی از جای دور بهشون زنگ میزنه با داد حرف میزنن
موقع خدمت رفتن انقدر بهم گفتن یه چشم به هم بزنی تموم میشه ، وقتی پامو از خونه گذاشتم بیرون منتظر بودم مثل این فیلما گوشه تصویر بنویسه 2 سال بعد
ﺩَﺩَﻛَﻢ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻳﻚ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪ ﺍﺳﺖ؟
10 ده دقیقه مانده به
مورد داشتیم ازش پرسیدن قبل ازدواج تحقیق کردی؟ گفته آره هر کی باهاش بوده راضی بوده
لره شهردار مکه میشه ... خدا میاد تو خواب پادشاه عربستان میگه این الاغ را عوض کنید به من گیر داده خونت تو طرحه
کل کل یه آبادانی با تهرانی و شیرازی و اصفهانی و مشهدی
مشهدی : ما قطب مذهبی هستیم شیرازی : ما فرهنگ و اعتبار ایرانیم اصفهانی : ما تمدن ایران زمینیم تهرانی : ما پایتخت ایرانیم.ایران بدون ما یعنی هیچ!! ..آبادانی: عبووووووووووووود شیرنفت رو پنج دقیقه ببند..ببینم اینا حرف حسابشون چیه ؟؟؟؟؟
به لره میگن شمابه حشره ای که رنگش زرده روی گلها میشینه و شهدشون رو میخوره و عسل تولید میکنه چی میگید؟ لره میگه : مابهش میگیم خسته نباشی حشره
لره بچشو میفرسته سربازی, به بچش میگه خوب یاد بگیر برگشتی برات پاسگاه بزنم
ﯾﻪ ﻃﻮﻃﯽ ﺑﯽ ﺍﺩﺏ ﻫﻤﺶ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻓﻮﺵ ﻣﯿﺪﺍﺩ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺍﺵ ﯾﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺭﻭ ﻗﻔﺴﺶ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻃﻮﻃﯽ ﺧﺒﺮﯼ ﻧﺸﺪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺷﺪ ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﻻ ﺯﺩ ﻃﻮﻃﯽ ﮔﻔﺖ : ﺩﯾﺪﯼ ﺧﻮﺩﺕ کونت ﻣﯿﺨﺎﺭﻩ
در مسابقات بین المللی قرآن شرکت کننده لر بارسیدن به کلمه "بنی اسرائیل" از ادامه تلاوت انصراف واز مسابقه کنار رفت،او پس ازدور زدن سالن باپرچم ایران، قرآن رابوسیده و کلا باقرآن خداحافظی کرد
مورد داشتیم دختر رو خاک کردن کلیپسش از خاک زده بیرون شده امامزاده کلیپس
ﺗﺮﮐﻪ ﻣﯿﺮﻩ ﺩﻧﺪﻭﻥ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻪ : ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ ؟ﻣﺮﺩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺟﯿﺶ،ﺑﻮﺱ،ﻻ ﺱ، ﻟﯿﺲ، ﻧﺎﺯ، ﮔﺎﺯ، ﺭﻭﺵ، ﺗﻮﺵ، ﺩﻭﺵ، ﻻﻻ، ﺩﮐﺘﺮ: ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﻣﺴﻮﺍﮎ ﻧﻤﯿﺰﻧﯽ !..
نیرو انتظامی ریخت تو خونه شیرازیه، گفت: بی حرکت. شیرازیه گفت: کاکو حالو کو حرکت؟؟
نامه يک شيرازی به رهبر: سلام آقو، نَخَسه! كاكو سرعلي، يي خواهشی داشتم؛ پارسال كه سال تلاش مضاعف بود بچا خرد شدن؛ امسالم كه جهاد اقتصادي بود ديگه بدتر؛ به علي از كت و كول افتاديم. اي ميشه سال ديگه رو بذار "سال استراحت مطلق و خواب مضاعف" تا يي نفسي بكشيم. به خدا له له شديم رفت
فیلمهای روز شیراز اکران شد
پیاده روی در سه راه احمدی(کمدی) گذری در ارم (عاشقانه) شبهای سعدی (اکشن) مرا به دهپیاله نبر(ترسناک) مترو در شرقون (تخیلی) مسافری از فسا (طنز) پاساژ ستاره فارس +18
آقا شیرازیا با اصفهانیا دعواشون میشه ... شیرازیا یه طرف سنگر میگیرن اصفهانیا یه طرف ... هی به هم سنگ پرتاب میکنن منتها چون سنگر گرفته بودن طوریشون نمیشه یکی از شیرازیا پا میشه میگه بزار یه رکبی بزنیم داد میزنه جعفر کیه؟؟؟ یکی از اصفهانیا میگه منم با سنگ میزنه میترکونش اصفهانیا که میبینن بد رکبی خوردن یکیشون پا میشه میگه ممد کیه؟ هیشکی جواب نمیده! میگه گفتم ممد کیه!؟ باز هیشکی جواب نمیده!! طرف میبینه فایده نداره میشینه ... یک دقیقه بعد یکی از شیرازیا پا میشه میگه کی با ممد کار داشت؟؟ اصفهانیه خوشحال میشه پا میشه میگه من، شیرازیه اونم با سنگ میزنه میترکونه! دفعه بعدش شیرازیا میگن این 100 تومنی ماله کیه اینجا افتاده همه اصفهانیا پا میشن شیرازیا هم با سنگ میزننشون
ﻓﻘﻂیه زن ایرانی میتونه با هیکل قلمبه و موهای شونه نزده، با لباسی که بوی قورمه سبزی میده، ازآشپزخونه بدو بدو بیاد بیرون تا صحنه معرفی ملکه زیبایی 2013 رو ببینه، و بعد با اعتماد بنفس کامل بگه : این کجاش خوشگله؟
ﻣﯿﮕﻦ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﯼ ﺑﺴﯿﺠﯿﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﮑﺲ ﺑﻪ ﺯﻧﺶ ﻣﯿﮕﻪ : ﺩﯾﻮﻭﻧﻢ ﮐﻦ ! ﺯﻧﺶ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﻭﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ
ﻛﻴﺮﻭﺑﻮﻣﺲ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺳﻮﺍﻝ ﯾﮏ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﻓﺮﺩی که ﺑﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
یه جوری کدو تنبل رو نامگذاری کردن انگار قبلش کدو باپشتکار هم وجود داشته! مثلا کدوئه پا میشده جفتک مینداخته
خانمه اومده تو کوچه هندونه به شرط چاقو بخره از وانتی ، یارو چاقو زده به هندونه میگه خوبه ؟ میگه آره خوبه ، از همین یه سالمشو بدین
دختره استاتوس زده از همه پسرا بدم میاد!!! . خو دیوث من که نشستم اینجا دارم تخمامو میخارونم چه کار به تو دارم؟؟
بچه: بابا نقاشيم قشنگه؟ پدر: آره پسرم چي کشيدي؟ يک گاو که داره علف ميخوره
کو علف؟ گاو خورد کو گاو؟ علف خورد رفت
ﺑﻪ ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻦ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ؟ !ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ
ﺍﻭﻝ ﺩﻋﺎﯼ ﻧﺪﺑﻪ
ﻧﻮﺍﺯﺷﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﻪ
ﻟﯿﺲ ﺯﺩﻥ ﻗﻠﻤﺒﻪ
ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺗﻠﻤﺒﻪ
ﻏﺴﻞ ﻭ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﻌﻪ
بـنـظـر مـن خـیـانـت از هـمـون کـشـتـی نــوح بــوده وگــرنــه ما شـتـرمـرغ نداشتـیم که
رياضيدانان لر تحقيقات خود در زمينه شمارش پله هاي يك پله برقي را بي نتيجه اعلام كردند
سر کلاس اصول و مبانی شهرسازی بودیم که بحث نور اتاق خواب ها شد استاد گفت پنجره اتاق خواب والدین باید جوری باشه که شب نور کافی داشته باشه یکی از بچه ها گفت استاد نور رو واسه چی میخوان آخر شبی؟!!! استادم لبخندی زد و جواب نداد یکی دیگه گفت: استاد اینجوری که نمیشه ما ندونیم این نور کافی رو واسه چی میخوایم آخه شاید فردا یک کارگر بپرسه اونوقت اگه بلد نباشیم فک میکنه بیسوادیم!!!! بازم استاد لبخندی زد و جواب نداد تا اینکه برگشت به سمت تخته یکی از بچه ها ازش پرسد استاد شما بچه دارین؟!!!!! استاد گفت نه سریع یکی دیگه گفت پس نور اتاقتون کمه کلاس منفجر شدآآآآآآآ
خاطرات مرد شیرازی : تا هيجده سالگی فکر میکردم اسمم زهره هست ،چرا ؟؟ چون ننم هی میگفت ننه ظههههههههههههههره پاشو
میدونی چرا شیرازی ها حافظ رو بیشتر از سعدی دوست دارند؟
چون سعدی میگه برو کار کن مگو چیست کار ولی حافظ میگه برلب جوی نشین و گذر عمر ببین
گرگه می ره در خونه ی شنگول منگول در میزنه، مادرشون میگه: بیا توبچه ها نیستن
آخونده به غضنفر گفت: آقا! جلوی گاوت رو بگیر هی نیاد تو مسجد! غضنفر گفت: ببخشیدش، گاوه، نمی فهمه. منو ببین، تا حالا یه بار پامو گذاشته ام تو مسجد؟
ﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﺍﺣﻤﻖ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺯﻥ ﻣﯿﮕﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺵ
ﺍﻣﺎ یک ﻣﺮﺩ ﺩﺍﻧﺎ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺯﻥ ﻣﯿﮕﻪ ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﻟﺒﻬﺎﺕ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﯿﺸﯽ
چرا مردم از در که میخوان رد بشن یک ساعت ونیم تعارف میکنن ولی سر تقاطع مثل گلادیاتور ها به هم رحم نمیکنن؟
معلم: جامد چیست ؟ دانش آموز: مگه خودتون نمیدونید؟ معلم: چرا میدانم دانش آموز: پس چرا وقت کلاس رو الکی میگیری؟
مورد داشتيم دختره زير چادرش كليپس زده بود ظهر عاشورا به جاي خيمه آتيشش زدن
مردی به سیبیل و ته ریش نیست
مرد کسیه که بتونه با شلوار کُردی- خلاف جهت باد بدوئه
انقدر بدم میاد وقتی از خواب پامیشم به جای صبحانه، نهار میزارن جلوم
جهان سوم جایی است که پشت ماشینت بنویسی یا رقیه یا زینب بعد با همون ماشین بیفتی دنبال آرمیتا و پارمیدا
پشت یه ماشین نوشته بود
سبقت میگیری بگیر، ولی دیگه قیافه نگیر


QR-Code dieser SeitePlaylist Empty


Visit our music section to add your favorite songs. Save & Share your playlists!