جوک و موک

ترکه ریش پروفسوری میزاره دچار بحران هویت میشه
دوست خوب مثل سوتین برای سینه میمونه
به قلبت نزدیکه
از افتادنت جلوگیری می کنه
همیشه بالا نگهت میداره
بزرگتر از اونی که هستی نشونت میده
ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳﯽ
category: ﺍﯾﻦ ﮔﺮﺑﻪ ﮐﺪﻭﻡ ﮔﻮﺭﯾﻪ
morphin: ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﯿﻦ ﮐﻨﯽ
keyboard: ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﺪ؟
misscall: ﺩﺧﺘﺮﻧﺎﺑﺎﻟﻎ
freezer: ﺣﺮﻑ ﻣﻔﺖ
already: ﮔﻨﺪ ﺯﺩﯼ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
لره رفت انجمن اهدای اعضای بدن عضو بشه ، جوگیر شد همه رو تیک زد ! بعد از مرگش ، بیمارستان یه شلوار کردی با یه مشت سیبیل تحویل خانواده اش دادند
ﺍﯾﻦ ﺁﯾﻨﻪ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﻧﯿﺮﻭﯾﯽ ﺗﻮﺵ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺁﺩﻣﻮ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﮏ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ
اینکه پال واکر که خدای رانندگی بود تو تصادف رانندگی بمیره خیلی عجیبه... مثل اینه که بگن محمود در حال ریدن مرد! سخته قبولش
كلِ عمرمون دپرسیم ولى تو اعلاميه‌ مون ميزنن شادروان
ﺧﻄﻴﺐ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﻌﻪ : ﺧﻮﺵ ﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺻﻠﺢ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻧﻴﻢ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺷﻤﻨﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﻣﺘﻲ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﭘﻴﺎﻡ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺳﺖ !
ﺣﻀﺎﺭ : ﻣـــــــــــﺮﮒ ﺑﺮ ﺁﻣـــــﺮﻳﻜ
ﻣـــــــــﺮﮒ ﺑﺮ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﻣـــــــــــﺮﮒ ﺑﺮ ﺍﻧﮕــﻠﻴـــﺲ
مورد داشتیم به گرسنه سومالیایی ساقه طلایی دادن از تشنگی مرده
چیزکیک فحشه؟
فیزیک خیلی آسونتر میشد، اگه به جای سیب، خود درخت رو نیوتن افتاده بود
پیام روحانی به اوباما
این ظریفمون بود کلفتمون رو ندیدی
ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺷﺐ ﭼﺎﺩﺭ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﺑﻮﻥ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﻪ ﺁﺳﻤﻮﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ ﭼﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ؟ ﺩﻭﻣﯽ ﻣﯿﮕﻪ : ﯾﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﻣﯿﮕﻪ: ﭼﯽ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ؟ ﻣﯿﮕﻪ : ﺍﺯﭼﻪ ﺩﻳﺪﮔﺎﻫﻰ ﺑﮕﻢ ؟ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻰ ؟ ﺍﻟﻬﻴﺎﺕ ؟ ﻳﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ؟ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﻣﯿﮕﻪ: ﺍﺣﻤﻖ ﭼﺎﺩﺭﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﺩﺯﺩﻳﺪﻥ
چرا درِ یخچالو شیشه ای نمیسازن تا قبل از باز کردن بفهمیم چیز جدیدی توش نیست؟ پس این دانشمندا چه غلطی میکنن؟
یارو پای منبر نشسته بود, مجلس طولانی میشه,به بغل دستیش میگه: از بس نشستم باسنم خواب رفت" طرف میگه: بله چند بارم صدای خروپفش اومد
يه سرى از مداحا اينقد كه صداشون بده ادم فكر ميكنه حق با يزيد بوده
پیشنهاد ظریف به خانم اشتون
نشست فایده ای نداره بیا دراز بکشیم!
من هیچوقت نمیتونم برم دزدی، چون اونقد استخـــــونام ترق توروووق میکنن که همه بیــــــــدار میشن
ملت يه جوری واسه چايی ميزنن رو ترمز وسط خيابون كه انگار ابسولوت ميدن
به ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎید ﺑﮕﯽ : ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﺖ ﺗﺎﻓــﺖ ﺑﺰﻥ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﻪ ﮐﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻪ
ﻣﺪﺍﺣﻪ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﯿﺪﺍﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻣﻘﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﻮﺩﯾﻢ
يـه بـار اومـدم يـه اسکناسِ پـاره بدم به راننده تاکسي؛ اینقدر استرس داشتم نفهمه گفتم: دست شما درد نکنه، همين کنار نگه دارين، من پــاره ميشم
ترکه تو اتوبوس به راننده میگه یه کم چپ کن بخندبم راننده هم میگه میخایی یکم برات راست کنم گریه کنی
تهرونيه و ترکه عرق ميخوردند، تهرونيه پيکشو ميبره بالا ميگه: کس خواهر و مادر باباي جاکش کسکش بدخواهات، ترکه هم هول ميشه ميگه: کس ننت
تا حالا به اسامی هایی که تو امریکا بودند توجه کرده بودید مثل

FBI=فدراسیون بچه بازان ایران
4WD =چهار ولگرد دیوث
MTN=مردم تلفن ندیده
MGM=مردم گاییده میشوند
ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺗﻮ ﻭﯾﺘﺮﯾﻨﺶ ﯾﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﻋﯿﻨﮏ ﻣﯿﭽﯿﻨﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺎﺩ ﻣﯿﮕﻪ ﺁﻗﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﻋﯿﻨﮑﻤﻮ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﯿﻦ، ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻋﯿﻨﮏ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ . ﯾﺎﺭﻭ : ﭘﺲ ﯾﻪ ﻋﯿﻨﮏ ﺑﺪﯾﻦ .. ﻏﻀﻨﻔﺮ : ﻋﯿﻨﮑﻢ ﻧﻤﯽ ﻓﺮﻭﺷﯿﻢ .. ﯾﺎﺭﻭ : ﭘﺲ ﭼﯽ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻦ؟ ﻏﻀﻨﻔﺮ : ﺧﺘﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭﺍﺍﺍﺍﺍ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﻋﯿﻨﮏ ﭼﯿﺪﯾﻦ ﺗﻮ ﻭﯾﺘﺮﯾﻦ؟ ﻏﻀﻨﻔﺮ : ﭼﯽ ﻣﯿﭽﯿﺪﻡ ﺧﺐ؟
همون روزی که ترجیح داده شد به جای تابلوی “از سرعت خود بکاهید” از سرعت گیر, استفاده بشه, بشر متوجه شد که به شعورش امیدی نیست
پیر زنه میره داروخانه همین طوری می لرزیده، به دکتر میگه كير مصنوعی دارید؟ دکتر میگه آره بدم؟ می گه نه مادر فقط بگو چطوری خاموش میشه؟
تو ایران موفق ترین آدما کسایی هستن که با دوستاشون مشورت می کنن و برعکسش عمل می کنن
روایت داریم که تو بهشت لازم نیست یه بار که یو اس بی رو میزنی به کامپیوتر درش بیاری برعکسش کنی دوباره بزنی ! همیشه بار اول همون جهتیه که باید باشه
یه اتوبوس پر از زن رو میدزدن رییس دزدا میگه : همشونو آره ... یکیشون میگه :این حاج خانم پیره گناه داره
پیرزنه میگه : گوه نخور تو رییسی یا اون؟
یارو صبح تا شب تو خیابون مخ میزنه، شب تا صب تو فیس بوک... بعد میگه دنبال نیمه گمشده ام میگردم!! آخه لامصب پازل هزار تیکه هم بودی تا حالا تموم شده بود
کرایه تاکسیها داره به سمتی میره که دیگه صرف نمیکنه بریم سر کار
بزرگترين علامت سوال مغـــــزم اينه كه: اس ام اس های عاشقانه ای كه دوس دختـــــرم واسم ميفرسته رو از كدوم ديوثـــــی ميگيره؟
ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ۱۸ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﻥ ﺩﺍﺭﻭﺧﻮﻧﻪ ﺍﭺ ﺩﯼ ﻭ ﺍﻝ ﺩﯼ (ﺿﺪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﯼ) ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ؛ ﻣﯿﮕﻦ می مالیم ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﻣﻮﻥ ﺩﺭﺑﯿﺎﺩ؛ خواستم بگم: مام کاندوم می خریم میکشیم روی کنترل تلویزیونمون که خراب نشه
ﭘﯿﺮ ﮐﺲ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
ﭘﯿﺮﮐﺲ ﻧﻮﻋﯽ ﻇﺮﻑ ﺷﯿﺸﻪ ﺍﯾﺴﺖ ... ﺧﺎﮎ ﺑﺮﺳﺮﺕ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺧﺎﮎ برسریت
ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯿﻪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ حاج ﺍﻗﺎ ﺗﻮ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﯾﻪ ﻋﺮﺍﻗﯽ ﺭﻭ ﭘﻨﺎﻩ ﺩﺍﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ... ؟ آخوند : ﻧﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮﺩﯼ !... ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯿﻪ : حاج ﺍﻗﺎ ﺭﻭﺯﯼ 100 ﺗﻮﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﺯﺵ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺍﯾﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ...؟ آخوند : ﻧﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﯾﮏ ﺍﺟﺮﺗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯼ ... ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯿﻪ : حاج ﺍﻗﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺶ ﺑﮕﻢ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ ...؟
الان در حالِ خوردنِ گلابی هستم به این نتیجه رسیدم که : خدا رو شکر کونِ گلابی تلخ نیست، چون همش کونِ لامصب
فقط دارن آمار میدن سالیانه کلی آدم به خاطر الکل از دنیا میرن نمیگن چقدر آدم در سال به خاطر الکل به دنیا میان !!؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﺍﯾﺪﻩ ﯼ ﻓﯿﺴﺒﻮﮎ ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪ ﺍﺳﺖ؟
ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﺑﺎﺯ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺱ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﻭﯼ ﺩﺭ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﯿﮕﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ! ﻻﯾﮏ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﺩ ﻭﻟﯽ ﮐﺎﻣﻨﺘﻬﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺩﺍﺷﺖ
بيچاره شديم
آيت الله جنتى در بيانه اى ضمن عرض تبريک پیروزی استقلال خطاب به مردم ايران گفت:اين برد شيرين عمرى دوباره به من داد
یکی تعریف میکرد: یه روز حوصله م سر رفته بود. به یه شماره نا شناس اس دادم گفتم: من جسدو میارم همونجا پولو میگیرم! هیچی دیگه طرف جواب داد: قرارمون عوض شد؛دفنش کن. فقط دستشو قطع کن بیار برام تا مطمئن بشم کشتیش! ترسیدم گوشیم رو خاموش کردم! مردم روانی شدنا
ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮام هستند، ﻭﻗﺘﻲ ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﻣﻴﺸﻦ ﻳﻪ ﻓﺤﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻴﺪﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ بهشون گفت: ﻋﺰﻳﺰﻡ ﭘﺴﺮ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﮐﻦ
كسي كه دانشگاه شريف درس ميخونه ، و در كنارش حوزه علميه هم ثبت نام ميكنه ابله نيست؛ خوب فهميده كه در كنارِ علم، ثروت هم لازمه
ﺍﻭﻝ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ : ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﮑﻨﯽ
اول راهنمایی : تو دیگه دبستانی نیستی ﮐﻪ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﮑﻨﯽ
اول دبیرستان : تو دیگه راهنمایی نیستی ﮐﻪ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﮑﻨﯽ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ : ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﮑﻨﯽ
ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ :ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ بابات ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﮑﻨﯽ
ﻣﺠﺮﺩﯼ : ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﭽﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﮑﻨﯽ
ﻣﺘﺎﻫﻠﯽ : ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﺠﺮﺩ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﮑﻨﯽ
ﭘﯿﺮﯼ : ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﭘﺎﺕ ﻟﺐ ﮔﻮﺭﻩ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﮑﻨﯽ
ﺍﻭﻥ ﺩﻧﯿﺎ : ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﮑﻨﯽ ﮔﻤﺸﻮ ﺑﺮﻭ ﺟﻬﻨﻢ
به شیرازی میگن پاشو بیا . میگه اوووه هم پاشم هم بیام
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺳﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺎﺩ
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺑﯿﺎﺩ !!!.. ﺍﻻﻧﻢ ﺍﯾﻨﺠﺎﺱ !!.. مث دیوسـا هم داره نگا میکنه ســلام کـن به عــمو
مرغِ عشق خریدم صدای ترمز دستی میده دیوث شانس نداریم که
تو مترو دختره با تلفن : من الان مترو میردامادم تا ۵ دقیقه دیگه میرسم.یه وقت نری رضا! پیرمرده داد زد: دروغ میگه رضا! مترو انقلابه! برو واینسا
پشه ها قبل از اینکه لامپ اختراع بشه دور چی جمع میشدن؟ خب برن همونجا


QR-Code dieser Seite



Playlist Empty


Visit our music section to add your favorite songs. Save & Share your playlists!