جوک و موک

قرائتي گفته فلسفه كروات چيه؟ نه گرم ميكنه آدمو نه سرد. خو جاكش فلسفه عمامه رو سرت چيه؟؟! هسته اتم ميشكافي باهاش؟؟
ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮ ﻓﯿﻠﻤﺎﯼ ﻭﺣﺸﺖﻧﺎﮎ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ....؟
پسر خاله ام مدارکشو داده واسه ترجمه که بره واسه خارج بعد اومده خونه ما میگم چایى میخورى یا شربت؟؟؟ میگه قهوه اسپرسو اگه دارى بیار !!!! تا هفته پیش خاکشیرو با کاسه سر میکشید
مورد داشتیم رفته آتلیه مدل بشه، مامان شده
دختره به فروشنده گفت 3 تا مغازه بالایی همین کفشو 30 تومن ارزونتر میده، یارو زنگ زد به 3 تا مغازه بالایی گفت ممد تو باز داف دیدی ریدی تو قیمتا
لاک پشت : هیچی از من کند تر نیست
حلزون : پس من اینجا هویجم....؟؟؟
اینترنت ایران : خفه شین لطفا
پشت پيكانِ نوشته بود
بوق نزن لامصب ، به خدا گاز میدم نمیره
یارو توی هواپیما میره داخل کابین خلبان با تهدید میگه برو فرانکفورت خلبان یه نگاهی بهش میکنه میگه پس اسلحه ات کو!؟ یارو میگه رفاقتی برو دیگه حتما باید زور بالا سرتون باشه
دوست دخترم میگه: هر پسری وارد زندگیم میشه اونی نیست که میخوام! بهش میگم این که چیزی نیست ، من هر دختری تو خیابون میبینم لامصب همونیه که میخوام
آیا می دانید زبان ایرانی مختصرترین زبان دنیاست؟
مثال : جمله "میری سریع این کارو انجام میدی و برمی گردی" فقط با یک کلمه بیان می شود : اومدیا
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻌﺠﺐ ﺷﯿﺮﺍﺯﯾﻬﺎ
ﭼﯿﻄﻮُ ؟
ﺑَﺮﯼ ﭼﯽ ﭼﯽ؟
ووی ها آ ؟
ﺧﺪﺍ ﻭﮐﯿﻠﯽ؟
ﻧﻪ ﺑُﻮُ
ﺑﺮﻭ ﺁﻣﻮ ﻭﺭ ﻧﺰﻥ
سی ایی
ﺳﺮ ﻋﻠﯽ؟
ﺁﻣﻮ ﻓﯿﻠﻤُﻤﻮن ﻧﮑﻦ
معلم شيرازي : 10 تو سیب داریم، من 9 تاشه میخورم چندتاش میمونه؟ بچه شيرازي: گهش میمونه! همو یکیو هم خودت بخور
روز پزشک هم اومد و رفت ، ولی یه نفرم به من تبریک نگفت بابا ناسلامتی تو بچگی نصف دخترای محله رو من تنهایی آمپول زدما
آیا می دانستید که
مریخیا وقتی پاشون پیچ میخوره زمین نمیخورن ، مریخ میخورن ؟
نه ! خدایی میدونستی؟
از یه شیرازی میپرسن: موضوع چیه؟ میگه موزو همون موز که ما بهش میگیم موزو
ﻟﻬﺠﻪ ﮐﻼﻍ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ
ﺍﺭﺩﺑﯿﻞ : ﮔﺎﺭ ﮔﺎﺭ
ﺗﻬﺮﺍﻥ : ﻗﺎﺭ ﻗﺎﺭ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ : ﻗﺎﺭﺱ ﻗﺎﺭﺱ
ﺷﯿﺮﺍﺯ : ﻗﺎﺭﻭ ﻗﺎﺭﻭ
ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ : ﭼﯿﻪ ﮐﺎ؟ !! ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻋﻘﺎﺏ ﻧﺪﯾﺪﯼ؟
ﯾﺰﺩ : ﻗﺮ ﻗﺮ
ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ : ﻗﺎﺭﻉ ﻗﺎﺭﻉ
ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ : ﻗﺎﺭﯾﻨﻮﻝ ﻗﺎﺭﯾﻨﻮﻝ
ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ : ﻗﺎﺭﯾﯿﺎﻧﻮ ﻗﺎﺭﯾﯿﺎﻧﻮ
ﺁﻟﻤﺎﻥ : ﻗﺎﺭﺵ ﻗﺎﺭﺵ
ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ : ﮐﺎﻣﯿﻨﺘﺎﻟﻪ ﻗﺎﺭ ﮐﺎﻣﯿﻨﺘﺎﻟﻪ ﻗﺎﺭ
ﭼﯿﻦ : ﻗﺎﺭﭺ ﻗﯿﺮﭺ ﻗﻮﻧﭻ
ﺭﻭﺳﯿﻪ : ﻗﺎﺭﯾﻮﻑ ﻗﺎﺭﯾﻮﻑ

جدی نشستی خوندی ؟ ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ!!! ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﮑﺶ !!! ﺟﻮﻭﻧﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺍﺭﻥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻋﻠﻤﯿﺸﻮﻧﻮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻔﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻦ ﺗﻮ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺻﺪﺍﯼ ﮐﻼﻏﺎﯾﯽ؟
فقط يه ايراني ميتونه به جاي اينكه يه قدم بياد جلو دم سفره بشينه ، كل سفره رو بكشه جلو خودش
دختر: تو خجالت نمی‌کشی افتادی دنبال من؟
پسر: یعنی برگردم؟
دختر: نه، فقط پرسیدم
از مهمترین محصولات یاماها میشه به گیتار , موتور و طبل امام حسین اشاره کرد
ﺩﻭﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮﻭ ﻭﺳﻂ ﺟﺸﻦ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﻦ . ﺍﻭﻟﯽ : ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻧﺎﻣﺰﺩﺕ ﭼﯽ ﺷﺪ؟ ﺩﻭﻣﯽ : ﺩﯾﮕﻪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ. ﺍﻭﻟﯽ : ﺑﻬﺘﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﯿﺎﻓﺶ (... ) ﺑﻮﺩ ﻫﺮ ﺩﻓﻌﻪ ﻣﯽ ﺩﯾﺪﻡ ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺪ ﻣﯿﺸﺪﺍﺻﻼ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﻮﺩ ﺩﻫﺎﺗﯿﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩ ﭼﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺗﻮﺭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ .. ﺩﻭﻣﯽ : ﺍﻻﻥ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﻡ
غضنفر با دوستش میرن بانک بزنن، پلیس دستگیرشون میکنه و میگه : حکمتون اعدامه ! محاربین غضنفرمیگه : محارب یعنی چی ؟ پلیسه میگه : یعنی جنگ با خدا غضنفر رو میکنه به دوستش میگه : پدر سگ نگفتم تیر هوایی نزن
داماد بعد از ﻋﺮﻭﺳﯽ ﻣﯿﺎﺩ ﺩﺭ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﭘﺪﺭ ﺯﻧﺶ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﺯﻧﺶ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﺎﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺩﯼ ﭘﺮﺩﻩ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﭘﺪﺭ ﺯﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﭘﺴﺮﻡ: ﮔﺎﺯ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺩﺍﻣﺎﺩ: دیوث ﻣﯿﮕﻢ ﭘﺮﺩﻩ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﭘﺪﺭ ﺯﻥ : ﻫﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ﺍﻭﻥ ﺍﺭﺛﯿﻪ ... ﻣﺎﺩﺭﺷﻢ ﺷﺐ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﭘﺮﺩﻩ ﻧﺪﺍﺷﺖ
کمبزلاش چیست؟
توصیه ی یک پدر شیرازی است به فرزندش هنگام گذاشتن پنیر زیادی لای نون
وجدانا سخت ترين كار دنيا اينه كه واسه يه غير فيس بوكي توضيح بديم ما دقيقا چيكار ميكنيم توي فيس بوك
امروز داشتم تو پاساژ راه ميرفتم كه يهو خوردم به يه نفر و اون افتاد زمين سريع رفتم بلندش كردم گفتم واقعا عذرخواهي ميكنم و وقتي دستشو گرفتم ديدم طرف از اين مجسمه هاي مانكني هست كه جلو مغازه ميذا رن. اطرافمو كه نگاه كردم ديدم يه يارو داره بهم نگاه مي كنه و يه لبخند تمسخر هم رو لباشه. بهش گفتم خنده داره؟؟؟؟ من فكر كردم آدم! يارو چيزي نگفت ، خوب كه دقت كردم ديدم همونم يه مانكن ديگه است
حالا روحاني هرچقد بخواد ديپلماتيک حرف بزنه، جمعه احمدخاتمی مياد چارتا فحش به همهء کشورا ميده خنثاش میکنه
اگه تونستی ۳ بار بگی : لره رو لوله راه میره
زبونت گره نخوره ی وقت
هاشمی: پس چی شداین چایی؟
احمدی نژاد: باشه الان دم میکشه میارم براتون
یکی از دوستام, هم زن داره هم دوست دختر. بهش میگم چرا اینکارو می کنی؟ میگه مگه کسی که تو خونش تلویزیون داره سینما نمیره؟
خدائیش تا حالا تو زندگیم اینقدر قانع نشده بودم
ترکه نوشابه شیشه ای از این بلندا میخره, میخواسته بذارتش توی یخچال میبینه جا نمیشه, درش میاره یکمی ازش میخوره, دوباره میخواد بذارتش توی یخچال, میبینه بازم جا نمیشه
به ترکه میگن: زورت به چند نفر میرسه؟ میگه: اجه به اندازه باشه, تعداد اصلا مطرح نیست
ﺍﺗﻮ ﻛﺮﺩﻥ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ
ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺟﯿﻦ ﻛﻪ ﺍﺗﻮ ﻧﻤﺨﻮﺍﺩ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﻴﺮﻫﻨﻮ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻴﺮﻩ ﺗﻮ ﺷﻠﻮﺍﺭ
ﺁﺳﺘﻴﻦ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺳﮓ ﺍﺗﻮ ﻣﻴﻜﻨﻪ؟
ﺟﻠﻮﺷﻢ ﻛﻪ ﺻﺎﻓﻪ!
ﭘﺸﺘﺸﻢ ﻛﻪ ﺍﻼﻥ ﻣﻴﺮﻡ ﺗﻮ ﺧﻂ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻢ ﻣﻴﺪﻡ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻟﻴﻮ ﺻﺎﻑ ﻣﻴﺸﻪ
ﻭﻭﻱ ﺩﻳﺮﻭﻡ ﺷﺪ ﭼﻘﺪﺭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻡ
اون قــدیــمـا یـه آفـتـابـه هـایــی بـود کـه از مـس سـاخـتـه شـده بـود پـُرش کـه مـی کـردی .. ! انـقـد سـنـگـیـن مـی شـد کــه وقــتــی مـی اومـدی ورش داری دوبـاره مـی ریـدی بـه خـودت
No =نه کاکو
Really!! =نه آمو؟؟
Oh my Godl =یا ابالفضل
Why? =بری چی چی؟
bye=کاری باری؟
maybe=گاسم
leave me alone= آم برو او ورو بیزو باد بیاد
u made me confused= آم کله پرک گرفتم
wow= ووی آمووو
come here =بی اینجو
Take it easy= عامو ولش کن،حوصله داری شمو هم ماشاللو
so cute =جونم مرگ نشی
that’s true= همی نه
I took my shoes and scapped=ارسیو زدم زیر چلم گوروختم
Gas Square=فلکه ی گازو
Hard=قایم
Tape=نیوار
Slow down!=حالو چه خبره؟
You are disgusting=جیگری بشی
Sunshine=آفتوو
Great=باریکلوو
Excuse=بونه
Dear=گمپ گلم
when sb eats too much=عام بپوکی
wait=صبرم بده،امونم بده
good quality=خوبوو
‎lizard=کلپوک
washing yourself before praying=دست نماز
a square shape device that you can pray on it=جنماز
How are you=باکیت نی؟
یاکریم : یا ناشنوا هستیم
پورتال : آدم قد بلند فقیر را گویند
ساختمان : خوب بهمون رسید
زالزالک : پدر رستم و داداش کوچولوش
‫فیله گوساله : فیل نفهم ، فحش رایج بین فیل ها
پارکینگ : شخصی که به صورت پاره وقت به پادشاهی می پردازد
چیذر : چه زری زدی ؟
پورشه : فقیر بشه الهی
کوسه : این که دوتاس ، سه نیست
کیلو وات : کیلو چنده ؟
‫نوازش : بازش نکن ، ببندش !
کوآرتز : هنرهایی که می گفتی ، کو ؟
شومینه : این شوهر منه .
هلوکاست : نرخ هلو در بازار
تراس : گند زدی به همه ی ما
گاهی کسی را دوست داریم اما او نمیفهمد گاهی کسی ما را دوست دارد اما ما نمیفهمیم خلاصه یه مشت نفهم دور هم جمع شدیم تشکیل اجتماع دادیم
بیماریهای خطرناک
بری بری: کمبود ویتامین
بری بدی: کمبود پول
بدی بگی: کمبود عقل
بگی ندی: بدقولی
بری ندی: چتربازی
نری بدی: بی معرفتی
نگی بدی: سورپرایز
روایت ﺍﺳﺖ ﺭﻭﺯﯼ ﺷﯿﺦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﺷﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺪﺍﻥ ﮔﻔﺖ : ﺩﯾﺲ ﮐﻮ ؟ ﭘﺲ ﻣﺮﯾﺪﺍﻥ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻨﺮ ﺍﺯ ﺟﺎ ﭘﺮﯾﺪﻩ ﻭ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﯾﺲ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﮔﺸﺘﻨﺪ . ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﯾﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﺷﺐ ﻧﺎﮐﺎﻡ ﺩﺭ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺩﯾﺲ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻧﻌﺮﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﺩﺭﺍﻥ ﺳﺮ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺧﺸﺘﮏ ﺧﻮﺩ ﻧﻬﺎﺩﯾﻨﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﺰﺩ ﺷﯿﺦ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﻋﺬﺭ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ . ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ : ﺁﺏ ﺷﻨﮕﻮﻟﯽ ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﺲ ﺭﺍ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺸﺘﮏ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﻭﺳﮕﻞ ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﻢ , ﺗﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺗﻔﺮﺡ ﺫﺍﺕ ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﺲ ﻣﺮﯾﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﻮﺧﯽ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪﯼ ﺁﺏ ﺷﻨﮕﻮﻟﯽ ﺭﺍ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﯿﺦ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺧﺸﺘﮏ ﻫﺎ ﺍﺯ ﭘﺎﯼ ﺍﻓﮑﻨﺪﻩ ﻭ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﻣﻮﺯﻭﻥ ﻭ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮﯼ ﻫﺎ ﺑﺰﺩﻧﺪ ... ﺷﯿﺦ ﻧﻌﺮﻩ ﻣﯿﺰﺩ ﻭ ﻣﺮﯾﺪﺍﻥ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﭙﺮﯾﺪﻧﺪ ﻭ ﺧﺸﺘﮏ ﻫﺎ ﻣﯿﺪﺭﯾﺪﻧﺪ !! ﻣﺮﯾﺪﯼ ﺑﺎ ﺷﻤﻊ ﻭ ﺁﯾﻨﻪ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺍﻓﮑﺖ ﻫﺎﯼ ﻧﻮﺭﯼ ﻣﯿﺪﺍﺩ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺗﮏ ﻧﻌﺮﻩ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺍﻭ ﮐﺮﺩ . ﺳﭙﺲ ﺷﯿﺦ ﻣﯿﮑﺮﻭﻓﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﻫﯿﻮﻻﯾﯽ ﺑﮕﻔﺖ " : ﺩﯼ ﺟﯽ ﺷﯿﺦ " ﻭ ﻣﺮﯾﺪﺍﻥ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﺭﻓﺘﻨﺪ . ﻭ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻔﻞ ﺁﻥ ﺷﺐ ﺭﺍ ﺩﯾﺱ ﮐﻮﻭ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﯾﺴﮑﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ
سرم شکسته بود، رفتم دکتر، دکتره میگه بخیه بزنم؟؟ گفتم پـَـَـ نــه پـَـَــــ دوتا کـــوک بزن میرم خونه میدم مـامـانــم با چرخ خیاطـی بدوزه
یه سری هستن وقتی به سرعتگیر میرسن تقریبا از ماشین پیاده میشن دو سرشو میگیرن میزارنش اونور دست انداز که یه وقت ماشین آسیب نبینه
قدیما : هرکی روزه نبود باید می رفت یه گوشه ای یه چیزی میخورد بقیه نبیننش
الان : هر کی روزه است باید بره یه گوشه مزاحم غذا خوردن بقیه نشه
یه سری هستن وقتی به سرعتگیر میرسن تقریبا از ماشین پیاده میشن دو سرشو میگیرن میزارنش اونور دست انداز که یه وقت ماشین آسیب نبینه
سوالات رایج مربوط به موبایل
سال ۷۶ : آنتن دهی ش چطوره؟
سال ۷۹ : چقدر شارژ نگه میداره؟
سال ۸۲ : دوربینم داره؟
سال ۸۵ : دوربینش چند مگا پیکسله؟
صداش چطوره؟
سال ۸۸ : تاچه؟ یا از این معمولیاس؟
سال ۹۱ : اندرویده؟
سال ۹۴ : هوشمنده؟ یا معمولیه؟
سال ۹۷ : اخلاقش چطوره؟
سال ۱۴۰۰ : درکت میکـنــه ؟! یا نه؟
سال ۱۴۰۳ : به اندازۀ کافی بهت توجه میکنـه؟ یا میخوای باهاش به هم بزنی؟
والا
مراحل درس خوندن یک دانشجو
خوابیدن روی جزوه
گرفتن مشکلات و نواقص گل های قالی
جمع کردن آشغال های ریز و درشت اطراف زمین
خاک گیری گوشه های موبایل
گرفتن چندین عکس با گوشی از خود در حالت های مختلف و در ژست درس خواندن
اس ام اس بازی با بچه های کلاس که هر کدوم چقدر درس خوندن
خوندن یادگاری های جزوه که رفقا سر کلاس نوشتن
فحش دادن به درس و دانشگاه و در آخر هم خسته شدن و رفتن و یه چیزی خوردن
یه کاسه ای هست بهش میگن کاسه صبر، منتها من شک دارم که واقعا واسه من یکی کاسه باشه فک کنم از این لگن قرمزاس
ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻛﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﭽﮕﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺧﻮﺩﻡ ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻡ ﻧﺎﺧﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮﺩ، ﭼﻮﻥ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻨﺪ ﺍﻭﻝ ﺍﻧﮕﺸﺘﻢ ﺟﺰﺀ ﻧﺎﺧﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻰ ﻛﺮﺩ
این دخترا که ناخونای دست چپشون رو خیلی شیک لاک می زنن ، وسطشم طرح می زنن خفن بُته جِقه و مینیاتور و نقش برجسته ! اما دست راستشون رو میبینی ، انگار ساناز پنج ساله از تهران نقاشی کشیده ،اینا رو اذیت نکنید ، اینا دست چپشون ضعیفه
تلفن خونمون زنگ خورد برداشتم بجا اینکه بگم الو بله گفتم بلو اله ! طرف هم قاطی کرد گفت سلو الام
Free Fall : فال مجانی
Good Luck : چه لاکِ قشنگی‌ زدی
After noon : دنبال یه لقمه نون
Good after noon : دنبال یه لقمه نون حلال
Accessible : عکس سیبیل
TOSHIBA : در سرازیری ها
After noon : دنبال یه لقمه نون
Self Shifter Super Honey : خودشیفته فراهانی
Dashboard : داداشم برد
Burberry : نون بربری فانتزی
Bahamas : با همه هستش
Long Time No See : دارم لونگ میپیچم نگاه نکن
Long Time : زمان پیچیدن لونگ
هرکاری میکنم آیفونم به اینترنت وصل نمیشه دکمه شو که میزنم در خونه باز میشه پس این ملّت چی میگن ما با آیفون میایم اینترنت ؟


QR-Code dieser SeitePlaylist Empty


Visit our music section to add your favorite songs. Save & Share your playlists!